LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 39 blz. J) Zie ook mijn studie in het Jaarboek 1924 blz. 179 en ylg. en 201 en vlg. 2) Zie ook De Riemer dl. I blz. 273; G. H. Peters De St.Jacobskerk, Jaarboek 1900 en mijn zoo juist vermelde studie in het Jaarboek 1924. 3) De Kermis viel dan ook oorspronkelijk op dien dag. De Parochie. De Parochie ’s-Gravenhage 1had oorspronkelijk vrij wel dezelfde grenzen als het ambacht. Tot haar behoorde ook Scheveningen en Eikenduinen met half-Loosduinen, met als grens tegen de parochie Monster de Loozerlaan; echter niet Nieuwveen onder Nootdorp, dat wel juridisch tot Die Haghe werd gerekend: „Aengaende die van Nyeu- weveen seggen, dat zij ter kercken behoeren mit die van Hoogeveen onder Nootdorp” (Informatie 1514). In het gebied van de parochie Die Haghe ontstonden er echter twee nieuwe. In de eerste plaats Eikenduinen in 1331, omvattend al het gebied tusschen de Loozerlaan en de Beek van Westerbeek, het zoogenaamde West- ambacht, maar omstreeks 1500 blijkt deze parochie weer opgeheven te zijn en dan behoort, volgens de Informatie van 1514, tot het gebied van de parochie Die Haghe weer Eikenduinen met half-Loosduinen. En verder is sedert 1419 de parochie Scheveningen van de Haagsche parochie afgescheiden. De grens werd gevormd door Wassenaarscheweg, Javastraat en Laan van Meerdervoort. De Parochiekerk. De Parochiekerk 2) is gesticht 1276 en was gewijd aan den Heiligen Jacobus, wiens naamdag valt op 25 Juli. 3) Zij was, als verscheidene kerken in het Westland, een dochterkerk van de kerk van Monster. Het patronaatsrecht kwam tot aan de Reformatie toe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 47