LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 51 vlg. Zie het artikel van de Memorie. Inv. K A 28 Gemeente-archief O.a. 1359 fol. 107vs en over straatverlichting in deze studie. 2) Gemeente-archief. Cartularium fol. 24. 3) Jaarboek Die Haghe 1911, blz. 190. In den volksmond werd deze kapel genoemd het „capelle- ken vant vrouwken mitten kruken n. Het „Heilich Cruiscappelleken opte Marct", zoo genoemd in een ordonnantie van de Magistraat van 1561 Op de tegenwoordige Dagelijksche Groenmarkt stond het Heilig Kruis, waarover we nog uitvoerig zullen handelen. Vermoedelijk stond dit kruis in een kapelletje, nis of kastje. o. Het kapelletje op de V olderslaan, in dezelfde or donnantie genoemd als het vorige kapelletje. Het is mij niet mogen gelukken te vinden aan welken heilige dit kapelletje gewijd was. Maar mogelijk was het hetzelfde kapelletje als p. Het Sint Anthoniskapelletje bij de Sint Anthonis- brug, dat is de brug in de Wagenstraat over het water van Lange Gracht—Burgwal. Immers de Lange Gracht werd in de 15e en 16e eeuw Volderslaan genoemd. (Men zie de inleiding op de Hofboeken). Waar de Sint Anthonis- brug reeds zóó genoemd wordt in het midden der 15e eeuw, zal het kapelletje dus toen reeds daar gestaan hebben. q. De Sint Jacobskapel in de Sint Jacobsstraat, Dit kapelletje zal daar in elk geval reeds in 1447 gestaan hebben, want dan vinden we de straat reeds als Sint Jacobsstraat vermeld. Hugo Jacobsz. screinwerker vestigt dan een rente op zijn huis, gelegen in de Sinte Jacobs straat. 2) De meening van Morren, dat de oorspronkelijke naam van deze straat Padmos was en dat de naam Sint Jacobsstraat pas in het midden der 16e eeuw ontstaan is3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 59