DE ZEGELS VAN 'S-GRAVENHAGE 4 1 J) Alg. Rijksarch. Rijnsburg. Inv. 498, Reg. 393. 2) Alg. Rijksarch. St. Maria in Galilea. Inv. 3, Reg. 12. 3) Alg. Rijksarch. St. Elisabeth. Inv. 32, Reg. 101. onsen gemenen segel” op 25 Juli 1369 x). Dit zegel is veel en lang gebruikt; pas op 21 Juli 1546 komt het voor het laatst voor. Het is, afgedrukt in groene, een enkele maal in bruine was, te vinden aan stukken uit vele jaren tusschen 1422 en 1508. Het is merkwaardig dat het daarna in 1546 nog weer eens is gebruikt. Het zegel geeft wederom een poortgebouw te zien met drie torens en met boomen ernaast. Het randschrift luidt: Sigillum Scabinorum de Haga (afb. 2). Het was in 1546 lang het eenige zegel niet meer, want nadat het oudste stempel blijkbaar na 1416 was gebroken of verloren gegaan verschijnt aan een stuk van 13 Januari 1441 2) een derde zegel, ditmaal kleiner van formaat. De Riemer kende het van 1462 tot 1482. Het vertoont wederom een poort met drie torens, maar die aan de zijden zijn veel hooger en slanker geworden en dragen een spits. Het is uitdrukkelijk als kleinzegel bedoeld, zooals het randschrift: S paruum scabinoru de Haga aanduidt. Dit kleinzegel (afb. 3), komt zeer veel voor, afgedrukt in groene of bruine was. Van 1449 af zijn bijna van elk jaar afdrukken bekend, tot het op 17 Juli 1500 voor het laatst verschijnt. Vermoedelijk zal zeer kort daarna het stempel zijn te gronde gegaan, want reeds op 7 Juli 1501 wordt een stuk 3) met een nieuw, dus het vierde zegel (afb. 4) bekrachtigd. Dit hoewel ook een poortgebouw vertoonend, is van een ander en forscher type. Voor het eerst ontbreken de beide boomen en is het randschrift: S. scabinorum de Haga op een lintornament aangebracht. Op een der uit einden is een jaartal geplaatst, dat vermoedelijk 1500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 13