heel veel nieuwe straat- NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1936. Evert Wijtemaweg, naar Evert Wijtema, 1878-1933, aan wiens initiatief de inrichting van de ijsbaan van de Nieuwe ’s Gravenhaagsche IJsvereeniging te dan ken is, 20 April. Het feit, dat in 1936 door den Raad slechts één enkele straatnaam is vastgesteld en dan nog wel voor een weg waaraan vrijwel geen woningen staan, is op vallend. Zooiets is sedert zeer langen tijd niet voor gekomen en het kenmerkt duidelijk, hoezeer de groei van Den Haag, aan welks voortduren men reeds tien tallen jaren gewend was, tot stilstand is gekomen. Na tuurlijk heeft hieraan vooral de economische crisis schuld. Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen, dat in vorige jaren vele straatnamen zijn vastgesteld voor straten, die nog in het geheel niet waren aange legd. Zoodat zelfs indien de bouwnijverheid weer op leeft, vooreerst nog niet zoo namen noodig zullen zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 201