OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE 'S-GRAVEN- HAGE IN 1936 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Groen en bloemen in Den Haag door Ir. P. Bakker Schut, S. G. A. Doorenbos en Dr. A. Schierbeek. Uit gave der Alg. Vereen, voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken. Vroegmiddeleeuwsche straatwegen in Zuid-Holland door Fr. Leyden. Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap 2e serie deel LUI afl. 3. Het aarde-woud (Haagsche Bosch). De Wolfsangel no. 5. Een oud-Germaansch heiligdom Jacoba-prieel). De Wolfsangel no. 4. De dorpen in die Haghe. De Wolfsangel no. 2. s-Gravenhage voor 100 jaar. Bewerkt door F. Ker- dijk en L. J. van der Haer. De bouwgeschiedenis van de Groote- of St. Jacobs- kerk in den Haag door Dr. E. H. ter Kuile. Oudheidk. Jaarboek. 4e serie, 5e jg, afl. 2 5558.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 202