172 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE b. Geschiedenis en c. Personen. La Haye diplomatique et mondain. 14e année. Sous la rédaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg. Aanvulling op de bouwgeschiedenis van de Groote- of St. Jacobskerk in den Haag door Dr. E. H. ter Kuile. Oudheidkundig Jaarboek 5e jg. afl. 3-4. Een historische huisvesting (het Heilige Geesthofje) door B. van Heyningen. Tijdschr. voor Volkshuisves ting, 17e jg. no. 4. Een kwarteeuw onder dak Het huis aan den Bosch- kant). E.N.L.U.M. no. 12. De tragiek van het nieuwe Haagsche stadhuis door Cornelis Veth. Haagsch Maandblad, 13e jg. no. 2. gebeurtenissen. Van vorstelijke huwelijken, die te ’s-Gravenhage wer den voltrokken door H. Ch. G. J. van der Mandere. Historia II, 301312. De honderd hoogst aangeslagenen te ’s-Gravenhage in 1813 (Liste des cent plus fort contribuables de la commune de la Haye). Medegedeeld door Dr. W. Moll. Economisch-Historisch Jaarboek, Negentiende deel. Statistiek van het Gemeente-personeel 1934. Uitgave van het Statistisch Bureau der Gemeente. De Residentieweek en haar waarde door H. Hotke. Ons Nederland, 8e jg. no. 8. Het Haagsche Zedenschandaal (brochure).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 203