GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 173 Blokland door Bijleveld. Dusseldorp, arts door v. d. Schrieck. Op J. Altorf, beeldhouwer door H. P. Bremmer. Prisma der Kunsten, le jg. 182^—192. Paul Arntzenius, schilder door M. de Hoogte 303. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Leidsch Jaarboekje. Een grondige wetenschappelijke studie (van J. M. L. Bouvy) over Mevr. Bosboom-Toussaint door J. Bos boom Nzn., Stemmen des Tijds II 315—327. A. L. G. Bosboom-Toussaint 1812.1886 door P. v. Valkenhof!. Boekenschouw XXIX 535—540. A. L. G. Bosboom-Toussaint door G. M. J. van Roessel. Stemmen des Tijds I 347—370. A. L. G. Bosboom-Toussaint door Anton van Duin kerken. Gids II 106—113. A. L. G. Bosboom-Toussaint, 1812—1886 door Kloos-Reyneke van Stuwe. Nieuwe Gids I 459—462. Menno ter Braak door M. B. Teepe en Johan van der Woude. Vrije Bladen jg. 13 schrift 5. Karei Brückman, de Haagsche tooneeldecorateur door Roeland van Ruyven. Morks 479—482. Over Louis Couperus door F. E. A. Batten. Nieuwe Gids I 229—242. In Memoriam Mej. M. E. van Dusseldorp, arts door Dr. H. A. Stheeman. Het Ziekenhuiswezen 596597. Ben van Eysselsteyn, tooneelschrijver door H. G. Cannegieter. Morks 113—123.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 204