GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 175 en Kunst, Tentoon- De godsdienst van Thorbecke door D. Hans. Haagsch Maandbl. I 292304. Literatuuropgave van en over Alexandrina Pieternella Fran^oise Tinne door Fred. Oudschans Dentz. Tijd schrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genoot schap 2e serie deel LUI afl. 3. d. Instellingen en vereenigingen. Het Zeiss-planetarium van de Haagsche Courant door W. G. ten Houte de Lange. Op de Hoogte 5456. N.V. de Centrale Arbeidersverzekerings- en Deposito- Bank. Aangeboden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebouw Rijnstraat 28. Gedenkboek van de N.V. Manufacturenmagazijn F. H. Bothe 1836—1936. De Gilde-Organisatie (voornamelijk te ’s-Graven- hage) der schilders in vroegeren tijd door Dr. J. C. Westermann. De Verf-Kroniek van 15 Juli, 15 Sept, en 15 Oct. Verslag van het 3de congres van Nederlandsche Historici gehouden te ’s-Gravenhage 30 Mei 1936. Tijdschr. v. geschied. LI 337—400. e. Verzamelingen van Wetenschap stellingen. Het nieuwe Gemeente-Museum door J. W., Delver IX 33-42. Het Gemeente-Museum te ’s-Gravenhage. Ons Ne derland, 9e jg. no. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 206