1 176 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE en ii zijn geschiedenis door den Binckhorst door i Volk no. 3. De inrichting der nieuwe musea in den Haag Rotterdam door J. Slagter. Elsevier II 238247 Het muziekhistorisch museum in den Haag door A. M. Balfoort. Delver IX 81'83 en 97 101. De gebroeders Maris in het Haagsche Museum door A. M. Hammacher. Elsevier I 131 134. De gebroeders Maris. De Maristentoonstelling te ’s-Gravenhage door E. Houbolt. Stemmen des Tijds I 284—288. Omstreken. De Binckhorst bij den Haag en J. Renaud. Historia II 9094. Uit de bouwgeschiedenis van J. Renaud. Oudheidkundig Jaarboek V all. 1. Het demembrement van de Heerlijkheid van Wasse naar door W. J. J. C. Bijleveld. De Nederl. Leeuw LIVe jg. no. 2. en bodem in het Westland. De Wolfsangel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 207