10 13 5 5 20 Jan. 22 24 KRONIEK OVER 1936 178 de 28 3 Febr. 8 de N.V. De Rentekas, 10 12 13 Dr. F. U. Ockerse. Dr. Broers. Stein Callenfels, Luite- aanlei- het Bij- in het Gemeentelijk Schoolmuseum aan Hemsterhuisstraat 2 E. 70ste verjaardag van 50-jarig jubileum van Overleden P. J. von nant-Generaal der Artillerie b.d. Herdenkingsdienst in de Engelsche Kerk van het overlijden van Koning George. Opening van het vijfde filiaal van de Open- bare Leeszaal en Bibliotheek, hetwelk ver plaatst is van de Nieuwe Schoolstraat naar de Stadhouderslaan 162. 70ste verjaardag van Henri Ter Hall. Overleden Ds. L. J. van Leeuwen, Predikant- Directeur van het Haagsche Diaconessen huis „Bronovo”. 25-jarig bestaan van Zoutmanstraat 42 en 44. 35-jarig bestaan van de Zuiderpolikliniek aan de van der Duinstraat. 70ste verjaardag van Don Rafael Altamira, Rechter in het Permanente Hof van Inter nationale Justitie. Afscheidsreceptie in Diligentia van Prof. Dr. J. L. Walch, gewezen voorzitter van het Genootschap Oefening Kweekt Kennis” bij zijn vertrek naar Parijs. Vlaggentooi in het Westeinde naar ding van het 75-jarig bestaan van 1 zonder R.K. Onderwijs, begonnen door de Broeders van de Congregatie van „O.L.V. onbevlekt ontvangen”. Overleden Eduard Thorn Prikker, journalist en romanschrijver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 209