7 10 17 KRONIEK OVER 1936 180 29 Febr. 1 4 13 18 18 18 2 4 ver- i de der Mr. Afscheid van Frans Helfferich, die gedu rende 43 jaar als Leeraar verbonden is ge weest aan de Academie voor Beeldende Kunsten. 1 Maart Ingebruikneming van de gerestaureerde Westerkerk aan de Lange Beestenmarkt van de Gereformeerde Kerk van den Haag Oost. 40-jarig bestaan van de voetbalvereeniging „Quick”. Overleden G. J. Roermeester, Kunstschilder. Viering van het vijfjarig bestaan van de gemeentelijke vakcursussen voor werkloozen. Dr. H. P. Wijnen benoemd tot chirurg van Bronovo als opvolger van Dr. van der Goot. 100-jarig bestaan van de N.V. Manufactu- renmagazijn F. H. Bothe. Tijdelijke huisvesting van den Hoogen Raad in het gebouw Plein 1813 no. 3. Plechtige uitreiking in het gebouw Maurits- kade 21 van ijzeren trouwringen door den Italiaanschen Gezant aan hen die hun gou den trouwringen op het altaar der vader landsliefde hebben geofferd. Opening van de nieuwe ontvangzaal op de begraafplaats Nieuw Eijkenduinen. Oprichting van een damesvereeniging voor E.H.B.O. (Eerste Hulp bij Ongelukken). Bezoek van H.M. de Koningin aan het Capitol-theater naar aanleiding van de 1 tooning van de film van de reis van K XVIII. Benoeming van Jhr. Mr. G. W. van Does tot Landsadvocaat in plaats van i J. H. Telders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 211