I KRONIEK OVER 1936 181 21 30 1 April 3 3 4 6 van 9 25 28 2 3 de van 21 Maart In gebruikneming van het nieuwe gebouw Rijnstraat 28 door de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank. 40-jarig jubileum van Pater fr. Aug. Bulters O.F.M. Pastoor van de Parochie van S.S. Antonius en Lodewijk. 10-jarig bestaan van de Bijenkorf. Opening van het nieuwe gebouw van Nederl. Reisvereeniging, hoek Laan Meerdervoort-Zeestraat 102-104. Optocht van loopjongens van boekhande laren door de stad naar aanleiding van de Boekenweek. Overleden Jan Bosch, Redacteur van de Haagsche Courant. De Nieuwe Courant houdt op te verschijnen. Opening van het Restaurant-Taverne Tro- cadero in de Lange Poten 31. 80ste verjaardag van Mr. Dr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, oud-Voorzitter van den Octrooiraad. Overleden Mejuffrouw W. J. van Rave- steijn, oudste inwoonster van Den Haag (103 jaar), Malakkastraat 103. Huldiging in Hotel de Witte Brug van den Nederlandschen Gezant te Parijs Jhr. Dr. J. Loudon naar aanleiding van zijn 70sten verjaardag. Begin van een morgenwijdingsdienst 8 uur tot 8.15 in de Duinoordkerk. Demonstratie van zweeftoestellen op het sport- en speelterrein aan de Laan van Meerdervoort georganiseerd door de Haag sche jeugdluchtvaartclub.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 212