KRONIEK OVER 1936 182 12 13 14 17 21 21 22 23 23 29 Ds. K. H. E. Grave- de Ned. Herv. Ge- Afscheid van Eerste Chirurg „Bronovo” na J. P. J. Wierts, com- Dr. W. C. A. Baron van de Algemeene de „Messias” in het Gebouw W. naar aanleiding van het van den Kon. Bond van en Oratoriumvereeni- 9 April 70ste verjaardag van ponist van Volksliederen. Inwijding van het nieuwe kerkgebouw van de Christengemeenschap aan de Groot Her- toginnelaan 4. Uitvoering van voor K. en 50-jarig bestaan Christelijke Zang- gingen. Overleden H. J. van 33 jaar concierge van der Horst, gedurende de Gevangenpoort. Overleden Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, Voorzitter der Tweede Ka mer en oud-Minister-President. Lezing met lichtbeelden voor de leden van de vereeniging „Die Haghe” door Mr. H. Hardenberg over: Een en ander omtrent de oudste nederzettingen in de kuststreek tus- schen Rijn en Maas in Pulchri Studio. Bezoek van Prins Willem von Wied met zijn zoon en dochter aan de Residentie. Zij hebben hun intrek genomen in Hotel Paulez. Dr. D. H. van der Goot, van de Diaconesseninrichting 40 dienstjaren. 25-jarig jubileum van meyer, Predikant van meente. 70ste verjaardag van van Vredenburch, Lid Rekenkamer. 80ste verjaardag van A. W. Pulle, gep.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 213