KRONIEK OVER 1936 183 1 Mei 1 1 1 6 7 9 11 het 14 14 15 16 18 de leden der vereeniging „Die Amsterdam onder leiding van van het Genootschap „Amstelo- de zaak van G. W. Ak- van Passage 12 Inspecteur van den Geneeskundigen dienst der Zeemacht, Schout bij Nacht. 85-jarig bestaan van de Sociëteit „De Ver eeniging” in de Willemstraat. 8O-jarig bestaan van het Magazijn „Neder land”, Kattenburg Co. 50-jarig bestaan van de firma Schill en Capadose", Parkstraat 107/9. Afscheid van J. H. Haitsma, Directeur der Strafgevangenissen te Scheveningen. Excursie van Haghe” naar het Bestuur damum”. 40-jarig bestaan van de vereeniging „Zie kenhulp”. Opening van een vliegwei voor de Haagsche jeugd aan de Daal en Bergsche laan. Ontvangst in het Gemeentemuseum van Hoofdbestuur van den wereldbond voor vrouwenkiesrecht en gelijk staatsburgerschap. Bezoek van Prins Eugen van Zweden aan de Residentie. Overleden S. P. L’Honoré Naber, Schout bij Nacht t.t. Verplaatsing van kerman vulpendokter naar 15. Overleden J. B. L. C. Ch. Baron de Wyker- slooth de Weerdesteyn, oud-lid van den Raad van State. Aanbieding van het ameublement dat het Gemeentebestuur van ’s Gravenhage heeft laten maken door jonge werkloozen voor de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 214