22 22 22 24 26 1 Juni 4 5 5 de 6 KRONIEK OVER 1936 184 van de Residentie- 6 6 de City- B 19 Mei 21 Emmerik aan de Onthulling van nagedachtenis werkkamer van den Hoofd-Inspecteur voor de Werkverschaffing. Overleden J. K. Sadée, Notaris. 70ste verjaardag van Mr. B. I. D. Zubli, oud-Burgemeester van Rijswijk. Opening van het filiaal van Boeatan aan het Gevers Deynootplein 21. Installatie van Pastoor G. D. van in de kerk van O.L.V. van Lourdes Nieuwe Parklaan te Scheveningen. Overleden P. Hoogenraad, Directeur den Vischafslag. het monument opgericht ter van den zanger Thom Denijs op Nieuw Eykenduynen. Overleden A. Rosanoff, Aartspriester, Aal moezenier der Russische Kerk. 40-jarig jubileum van Johanna Breevoort als schrijfster. Onthulling van het Gedenkteeken voor H.M. de Koningin-Moeder in het Rosarium. 60-jarig bestaan van de firma E. Beekman Zoon, in huishoudelijke artikelen, Denne- weg 56. Overleden Mr. E. Fokker, oud-Lid van Eerste en Tweede Kamer. Opening in het Stadhuis van week. Opening van de tentoonstelling in het Ge- meente-Archief van de merkwaardigste stuk ken uit de archiefverzamelingen naar aan leiding van de Residentieweek. Opening van een nieuwe zaak van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 215