KRONIEK OVER 1936 185 6 Juni 8 Stipriaan Luicius, 9 10-20 11 11 15 16 17 17 22 26 30 in ge- House N.V. op den hoek van de Vlaming straat en de Groote Markt, waar voor dien tijd ’t „Blauwe Hondje” gevestigd was. Verplaatsing van het bijpostkantoor van Limburg Stirumstraat naar Stationsweg, hoek Faber van Riemsdijkstraat. Overleden Mr. J. M. van advocaat en procureur. Eindvergadering van het Nationaal Crisis Comité. Internationaal Electriciteits Congres te Sche- veningen. 40-jarig bestaan van het Kruideniersbedrijf van „De Coöperatie De Volharding”. 70ste verjaardag van Dr. J. J. Hofman, apo theker. 50-jarig jubileum van Dr. Vinkesteyn, oud- Inspecteur der Gymnasia. Officieele opening van het 7e Internationale Koude-Congres in de Ridderzaal. Ingebruikneming van de Jeruzalemkerk, het nieuwe Bedehuis van de Chr. Geref. Ge meente van ’s-Gravenhage-West. Opening van het Zuid-Afrikaansche legatie- gebouw aan den Alexander Gogelweg. Huldiging van Dr. H. Colijn ter gelegen heid van zijn 67sten verjaardag. Onthulling van het monument ter nagedach tenis van A. Ingenool Jr„ Directeur van het Bureau van den Kon. Ned. Middenstands bond op Oud Eikenduinen. Eerste Koelinrichting te Scheveningen bruik genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 216