30 Juni 1 Juli 2 2 7 16 KRONIEK OVER 1936 186 1 het Militair Tehuis, 3 de 3 4 12 het 12-17 14 en 15 Jhr, Mr. L. W. C. von van het Haag- en Chemisch Landbouwindustrieën te Sche- van een Luna- den Hertog van Kent aan i voor het van Meer- Het Huis ten Vijver aan de Waterpartij ingericht tot Tehuis voor bejaarde echtparen en alleenstaande personen. Opening voor de eerste maal park te Scheveningen. 25-jarig jubileum van Ir. W. J. Harders, Directeur van de Haagsche Duinwaterlei ding. Het luchtschip Hindenburg vliegt over den Haag. 50-jarig jubileum van Weiler, oud-Vice-President sche Gerechtshof. 65-jarig bestaan van Heemskerckstraat 42. Bezoek van Residentie. Opening van het 104e filiaal van de Firma Hus-Carels, in het perceel Fisherstraat, hoek Kempstraat. Ingebruikneming van stopborden verkeer, le proef kruispunt Laan 1 dervoort-Zeestraat. Overleden J. D. Tresling, Directeur van Ned. Postmuseum. 5e internationaal Technisch Congres van veningen. Bezoek van de Fransche Vereeniging voor verbetering van de volkshuisvesting (Asso ciation Fran^aise pour l'amélioration de l’ha- bitation Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de ’s-Gravenhaagsche woningbouwver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 217