16 Juli 25 28 KRONIEK OVER 1936 187 21 22 23 29 31 3 de Koninklijke Militaire 9 10-13 aan de Resi- eeniging „Vooruit II” wordt een gedenk steen in perceel Hondiusstraat 48 onthuld. Opening te Scheveningen van de 12e con ferentie van de Internationale Federatie van Eugenistische organisaties. Overleden M. G. Wildeman, bekend gene aloog, oud-archivaris van Delfland. De Spaansche Gezant, José Maria Doussi- naque y Texidor, verlaat Den Haag wegens verschil van meening met zijn regeering. Op het kruispunt Westeinde-Jan Hendrik straat is een begin gemaakt met het plaat sen van hekjes om het verkeer voor voet gangers te vergemakkelijken. Onthulling van een monument in den hoek van het plantsoen van plein ter herinnering aan 40-jarig jubileum van Slooten als paardenarts Tramweg-Mij. van Poolsche ministers het Frederik Hendrik- Albert Vogel. Dr. J. C. van der aan de Haagsche Bezoek dentie. Afscheid van J. G. Kruis, Chef van het Bureau Werkverruiming en Emigratie. 1 en 2 Aug. Internationaal Folkloristisch feest te Scheve ningen. 60-jarig bestaan van Kapel. 100-jarig bestaan van de banketbakkerij van C. van Kleef in de Vos in Tuinstraat, thans I. van Male. Internationaal Documentatie Congres in het gebouw van den Octrooiraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 218