KRONIEK OVER 1936 188 13 Aug. 17 25 26 29 29 2 Sept. 2 5 de vereeniging 6 6 8 van het vliegveld Ypen- 85ste verjaardag van Mr. P. Rink, oud- Minister van Binnenlandsche Zaken. 40-jarig jubileum van Pastoor L. H. S. Bey sens. Overleden Dr. G. H. Coops, oud-Inspecteur van het Gymnasiaal onderwijs. Militaire plechtigheid in de Frederikskazerne naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het 2e Regiment veldartillerie op 1.1. 1 Mei. Overleden Dr. C. Brakman, oud-Leeraar aan het Gymnasium. Feestelijke opening burg te Rijswijk. Dankdienst gehouden in het Gebouw van de Remonstrantsche Gemeente naar aan leiding van het 50-jarig bestaan van de Haagsche afdeelingen der Nationale Chr. Geheelonthouders Vereeniging en tevens wijdingsdienst in verband met het 6e Congres tegen alcoholisme in Amicitia op 3 Sept. Aanbieding van zijn geloofsbrief door den Oostenrijkschen Gezant Georg Aleseich aan de Koningin. Excursie van de leden van „Die Haghe” naar Delft. 50-jarig bestaan van de Doopsgezinde Kerk in de Paleisstraat en 45-jarig jubileum van den organist dier kerk H. L. Golterman. Bisschopswijding van Mgr. F. L. P. G. Fournier der Vrije Katholieke Gemeente aan de Rietzangerlaan. Verloving van Prinses Juliana met Prins

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 219