KRONIEK OVER 1936 189 8 Sept, 8 14 17 18 20 20 22 22 22 24 Rauwkostkeu- Anna het 15 15 Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lippe-Bies- terfeld. H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld houden in een open Ford hun intocht te Den Haag. 25-jarig jubileum van Herman Levy, Sport redacteur van het Vaderland. Opening van een school voor Geestesweten schappen tijdelijk gehouden in Pulchri Studio en de Vrije School. Anti-Revolutionaire Landdag op Houtrust. Wegens gezondheidsredenen legt Polak haar taak als Directrice van Bureau voor Vrouwenarbeid neer. Overleden Ir. J. H. Müller Mzn., Hoofd- ingenieur-afdeelingschef van Gemeentewer ken. 100-jarig bestaan van de Levensverzekering- mij. „Oude Haagsche van 1836”. Inwijding van het kerkgebouw der Ver. van Vrijz. Hervormden aan de Beeklaan. Afscheid van Pastor F. Herbst, Predikant bij de Duitsch Evangelische Gemeente. Herdenkingsavond in de Regentessekerk van het 50-jarig bestaan van de Christelijke Kweekschool in de Galvanistraat. 50-jarig jubileum van A. C. Melsert Pzn., taxateur van het venduhuis der notarissen in de Nobelstraat. Overleden S. L. Wertheim, Directeur van het Muzieklyceum. Opening van de Reform- en ken in de Bankastraat 109.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 220