KRONIEK OVER 1936 190 25 Sept. 25 26 26 27 30 30 1 Oct. 1 2 2 de Industrieschool 3 het nieuwe huis van „Quick” de Sportlaan. het Openbaar Slacht- de oorkonde van overdracht aan de Gemeente in het Ge- wijlen H.M. de Koningin- Inmetseling van van eigendom denkteeken van Moeder op het Jozef Israëlsplein. Optreden der politie tegen prijsopdrijving naar aanleiding van het verlaten van den Gouden Standaard. Opening van aan het eind van 25-jarig bestaan van huis. Bevestiging en intree van Ds. P. Kaetzke, Predikant bij de Duitsch-Evangelische Ge meente. Opening van een Tehuis voor Meisjes, Celebesstraat 63, door de Haagsche en Scheveningsche afdeeling van den Nederl. Vrouwenbond tot verhooging van het zede lijk bewustzijn. Eerste Oecumenische dienst in de Duinzicht- kerk. 40-jarig bestaan van de N.V. Batenburg Folmer, Meubeltransport-Maatschappij. 25-jarig jubileum van Ir. P. M. Montijn, Directeur van de H.T.M. Heropening van de geheel verbouwde en gemoderniseerde Kleedingmagazijnen Dyck- hoff Zn. Zestig-jarig bestaan van voor Meisjes. Overleden Mr. Dr. C. J. H. Schepel, oud- Raadsheer in den Hoogen Raad en oud- President van het Hoog Militair Gerechts hof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 221