7 Oct. 8 Dr. E. F. Kossmann, 12 de Ver- 14 15 15 15 16 16 17 23 24 28 29 KRONIEK OVER 1936 191 Dr. L. A. Rademaker, aan „Het Vader- Overleden tengevolge van een spoorweg ongeluk F. J. Bulterman, Commandant van het Leger des Heils. 75ste verjaardag van oud-Leeraar aan het Gymnasium. Oprichting van een afdeeling van eeniging „De Princevlag 75ste verjaardag van Prof. Dr. Ir. J. Kraus, oud-Minister van Waterstaat. Opening van het Metropole Palace aan de Carnegielaan 16, hoek Laan van Meerder- voort. Honderdjarig bestaan der Zondagscholen. De eerste Zondagschool aan het Bezuiden- hout werd opgericht door Dr. Abr. Capa- dose. 25-jarig jubileum van als journalist verbonden land”. 40-jarig jubileum van G. Wolters, Directeur van het hoofdpostkantoor. 40-jarig jubileum van K. Bruining, Directeur van het Telegraafkantoor. Herdenking van het 30-jarig bestaan van de 3e Gem. H.B.S. aan de Beeklaan 445 in het Theater De Seinpost. Overleden Maria Elisabeth van Dusseldorp, Directrice van het Juliana Kinderziekenhuis. Opening van de tentoonstelling in het Ge meente Archief van: „De Prinsessen van Oranje en den Haag voorheen en thans”. Inval in een speelhol, Balistraat 70. Overleden Mr. W. B. A. Donker Curtius, advocaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 222