KRONIEK OVER 1936 193 11 Nov. 13 15 16 16 17 19 Wouter Nijhoff, Boek- 21 26 30 8 Dec. 11 14 22 24 J. G. Guerrero tot President van Internationale Ds. Jalink, stichter van Overleden G. H. van Eek Sr., Stichter van den Algemeenen Muziekhandel in de Vla mingstraat. Overleden Ds. J. Jeronimus, Predikant van de Baptisten-Gemeente. Overleden G. J. Staal, oud-Gouverneur van Suriname. De Postharmonie defileert voor het hoofd gebouw der P.T.T., naar aanleiding van den 60sten verjaardag van den Directeur-Gene- raal Ir. M. H. Damme. Overleden E. G. Baronesse van Ittersum, gewezen Hofdame van wijlen de Koningin- Moeder. 75ste verjaardag van de Duinoordkerk. 70ste verjaardag van handelaar. Dr. J. de Groot als opvolger van Dr. Noé benoemd tot Directeur van de Emmakliniek. Overleden Louis Apol, Kunstschilder. Naturalisatie van Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld. Benoeming van van het Permanente Hof Justitie. Prof. Josephus Jitta neemt ontslag als lid van den Gemeenteraad. Overleden Ir. J.' J. Stieltjes, gep. Inspecteur- Generaal van de Spoor- en Tramwegen. 40-jarig jubileum van Dr. B. P. B. Plan- tenga. Opening van een nieuw Tehuis voor Oudere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 224