KRONIEK OVER 1936 194 14 Dec. 14 19 19 19 22 23 26 29 Mr. J. Limburg, Staats- 15 15 Werkloozen in de School in de Majuba- straat. 75ste verjaardag van Albertine Faassen— Heyblom, tooneelspeelster. 70ste verjaardag van Johanna Westerman, oud-Lid van de Tweede Kamer. 25-jarig jubileum van W. Roosenburg, arts. Overleden J. L. ten Bosch, Luitenant-Gene- raal der Artillerie. Ondertrouw op het Stadhuis van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Ontsteking van het vreugdevuur op het Juliana-monument op het Juliana van Stol- bergplein door Z.D.H. Prins Bernhard. Planting van een Juliana- en een Bernhard- eik bij het Monument voor Koningin Emma door de kinderen van de schoolkindertuintjes. Overleden G. P. A. G. Römer, Generaal- Majoor der Cavalerie. Beëediging van Z.D.H. Prins Bernhard als Officier bij de Koninklijke Weermacht. 80ste verjaardag van Mr. O. J. E. Baron van Wassenaer van Catwijck, oud-Lid van de Eerste Kamer. 70ste verjaardag van raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 225