c. ALPHABETISCH REGISTER 196 van van 17 184 34 163 179 185 32 31 76 173 Biz. 79 173 26, 171 104 (nt 1), 105 75 181 194 105 175, 180 42 173 35 173 188 18 184 173 98 174 183 173 Brückman, Karel Bruining, K. Buitenrust, paleis Bulterman, F. J. Bulters, Aug. Bultjes, Juffr. Burch, H. van der Bye, Michiel de Byemont, Francois Bijenkorf Bijleveld, W. J. J. C. 99 191 192 31 38, 39 39 Biz. 147 179 178 Beysens, L. H. S. Bilderdijk, W. 83, 84, Bolland, advocaat Bologna, Giovanni da Bolomey, schilder Bom, Arent Fransz Bond, Haagsche en Broeckhoff, dichter Broedelet, André Broers, Dr. J. Broes, Broërius 103 (nt 1), 105, 126 Bruck, Dr. R. 20 (nt 3), 22 (nt 1) 173 191 53 191 181 110 92, 105 67, 69 146 181 173, 176 Binckhorst, de Bladen, Warn van Bleiswijck, Katherijn van Blok, Gerrit Salomon Boeatan, filiaal Boekenweek Bleiswijk, P. van I Bol, Pieter 7, Schev. afdeeling Ned. Vrouwen 190 Bond Vrouwenkiesrecht, We reld Bosboom Nzn., J. Bosboom-Toussaint, Mevr. A. L. G. Bosch, het Bosch, B de Bosch, Jacob Bosch, Jan Bosch, J. L. ten Bosveld, J. van Bothe N.V., F. H. Bourgondië, David Bouvy, J. M. L. Bouwens, Aelbrecht Braak, Menno ter Brakman, Dr. C. Bredius, Dr Breevoort, Johanna Bremmer, H. P. Brender a Brandis, C. C. Brière Misme, Clotilde Beuckelaer, Heijman 67, 68, Beyer, Gerrit 84, 91, 94, 154 -- 188 97, 98,' 134, 135, 138, 145, 156 176 67 31 179 184 181 86, 148 34, 39, 44 Bol, Pieter Jacobszoon 31, 32, 35 - - - - 156 16, 18 94, 107 8 Cacophijn, weduwe Cacophijn, Thomas Campen, Andries van Cannegieter, H. G. r .1 Canzius onder de Wijngaart, Mr. J. H Capadose, Dr. Abr. Casabianca, Abel Cassiopijn, Thomas Cats, Jacob Cats, Johanna Christiaan IV van Denemar ken, Koning City-House N.V Clementia Jacobsdochter Cleve, Stansje Club van Veertig Colijn, Dr. H Conferentie Internationale Fe deratie van Eugenistische organisaties, 12e .187

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 227