ALPHABETISCH REGISTER 197 187 67 185 185 E. 54 70 175 184 66 69 87 78 23, Financiën 24, 25, 76 van 179 33 192 193 109, 142 67, 69 41 79 79 79 192 86 105, 119 Eek Sr., G. H. van Elwe, boekhandelaar Emmerik, G. D. van Epen, Ds. van 38 (nt 2) 67 190 107, 146 187 Daniël 11 Drogisterij ,,'t Blauwe Hondje” 185 .41 45 173 177 193 155 184 150 Essen geb. van Haeften, Ba ronesse van118 Evert Wytemaweg 170 Exalto, Maarten Jacobsz. alias 29 Deijm, Anna Deijm, Jacob Deijm, Maerten Dierentuin Dierquens, J. Dobbrauski, F. Biz. Doelengebouw76 Does, Jhr. Mr. G. W. van der 180 Does, Mr. Jacob van der Does van Noordwijk, Jhr. W. J. Th. Baron van der 86, Doncker, Willem 67, Donker Curtius, Mr. W. B. A. 191 171 37 Biz. Congres tegen alcoholisme, 6e 188 Congres, Internationaal Do cumenten- Congres, Internationaal Elec- triciteits- Congres, 7de Internationale Koude- Congres Landbouw-industrie- ën, 5de Internationaal Tech- nisch-Chemisch- .186 Congres van Nederlandsche Historici175 Contröle-woningen 177 <--1 o i - z-rt’ Coöperatie de Volhardint; Coops, Dr. G. H. Cornelis Joostenzoon Couperus, Louis Courant, Nieuwe Conteleweert, Scheveftinger 69 185 188 33 173 .181 Crae, Dirck Philips de 65, 67, 69 Crisis-Comité, Nationaal 54, 185 Croos, A. van der 76 (nt 2) D Dam, Dr. B. A. P. van Dam, Willem van Damme, Mevrouw Damme, Ir. M. H. Dedel, Burgemeester Dedel, Mr. Johan Delver, J. W. Denijs, Thom Departement van Algemeene Zaken Departement van Doorenbos, S. G. A. Dorp, Arnold van Doubleth Heer van Groene- veld, Ph Doudeijns, Willem Doussinaque y Texidor, José Maria Drappentier, Duarte, Emanuel Levi Ducq, Guillaume Ie Duinkerken, Anton van Duller, M Dusseldorp, Maria Elisabeth van173, 191 Duyn, Nicolaas van der 36 Duyn beer van 's-Gravemoer, Adam van der 38 Duyn heer van Rijswijk enz„ Nicolaas van der Duynen, B. van Duynen, Mr. Johan Dyckhoff Zn. Dijk, Jacob van 106,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 228