ALPHABETISCH REGISTER 200 Kaas, Thomas 56 Kyzer, Max Klooster, Jacopijnen Kluit, A Kluit, H Knuttel Wzn., Dr. G. Koelinrichting Koning, Johan Koning, Ph. de Koning, W. de Koningin, H.M. de Kraus, Prof. Dr. Ir. J. Kronenburg, Elisabeth van Kruis, J. G. Kuile, Dr. E. H. ter Kunstliefde spaart geen vlijt 81 vlg. 174 Kent, Hertog Kerdijk, F. Kerk, Doopsgezinde Kerk, Duinoord Kerk, Groote 171, Kerk. Jeruzalem Kerk, Nieuwe Kerk, Wester L. Laen, Hendrik van der 38 Lambrecht Gijsbrechtszoon 25 Landdag, Anti-Revolutionaire 189 Lannoy, Juffrouw de 156 Lannoy, Jkvr. Juliana Corn. Baronesse de 99, 145 Leeszaal en Bibliotheek, Open bare 178 Leeuwen, A. van 67 Leeuwen, L. J. van 178 Legatiegebouw, Zuid-Afri- kaansch Lensvelt-Nicola, N.V. Leprooshuis Lesire, W Leuter, Pieter Levy, Herman Bit. 55 101, 164 99 .177 .185 .179 86, 109 94 53, 54, 180 Koningin-Moeder, Gedenktee- ken H.M. de 184, 190, 194 Kool, Halbo C174 Koomans, Govert 67 Kooten, Th. van 95 Kossmann, Dr. E. F. .191 Kraayenburg, buitenplaats 159 - - - - - 191 42 187 171, 172 Blz. Josephus Jitta, Prof193 Juliana, Prinses 54, 188, 189, 194 Juliana eik194 Juliana monument .194 K. 117 (nt2), 133, 136, 160 Kaetzke, P190 Kamp, W105 Kapel, Koninklijke Militaire 187 Karnebeek, drukker van .156 Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van54 Kasteele, fiscaal van de 51 Kasteele, P. L. van de 97, 99, 108 Kasteele, R. P. van de 94, 163, 165 Katherijn Jansdochter 31 Kats, Maurits van 67 Kelderman, Anthonis 27, 28, van .186 .171 .188 181, 193 172, 192 185 61, 62 180 Kerkgebouw van de Christen gemeenschap 182 Kerkgebouw Vereen. Vrijz. Herv189 Kerkwijk, O. A. van 11 (nt 1 Ketele, Heyman Vincentszn van de35 Kien, Johan47 Kleef, C. van187 Cleve, Johanna Constantia 108 Kliniek, Breitner179 Kloos, Willem174 Kloos-Reyneke van Stuwe, J. 173 185 179 6 67, 69 96, 159 189

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 231