ALPHABETISCH REGISTER 204 67 T. 9 184 70 Stein Callenfels, P. J. Steur, J. Steurbroek, Q. J. Steijn, P Stheeman, Dr. H. A. Stichting, Geologische Stichting „Schoolvoeding” Stieltjes, Ir. J. J. 194 180 51 88 44 44 70 Speelhol Balistraat Spex, J94, Spiegel, L. P. van de Strijen, Mr. Quirijn van Suys, Catharina Suys, Cornells Swart, Kapitein de Swart, Pieter de Swart, Sacharias de 86, 98, 151, 152, 164, 165 187 69 19 19 58 vlg. 174 96 67 59 35-37, 69, 174 64 41 84 vlg. 94, 99, 103 (nt 1), 105, 126 191 96, 154 86, 111 Splinter, Mr. Nicolaes 67, 69, Teepe, M. B173 Tehuis Huis ten Vijver 186 Tehuis voor Meisjes 190 Tehuis, Militair186 Tehuis voor oudere werkloo- zen Telders, Mr. J. H Tentoonstelling „Het costuum onzer voorouders” 177 Tentoonstelling Gemeente-Ar- chief, Residentieweek -Z‘- Blz. Schive, de43 School, Christelijke Kweek 189 School voor Geestesweten schappen189 Schoonhoven, Cornells van 33, 34 Schouman, A110 Schrieck, M. van der .173 Schrijver, Johanna 100, 105, 106 Schultens, Prof. H. A. 146 (nt 1) Schutte, R99 Schuttersdoelen62 Schutterij Secundus, Joannes Seis, W. H Sevenhuysen, Fr. van Simonides, Ds Simons, Ds. A. 166 (nt 1) Singel41 Sixti, familie79 Slachthuis, Openbaar .190 Slagter, J176 Slicher, Mr. J. Slooten, Dr. J. C. van der Smout, Adriaen 67, Snouck, Adriaen Willemsz. Snouck, Margriet Snouckaert van Schauburg, W. 172 Snijder van Wissenkerke, Mr. Dr. F. W. J. G181 Sobels, J. M. 92, 117, 163 (nt2), 168 Sociëteit, College van de Sociëteit „De Vereeniging” 183 Soelen, Maria van Spaan, Johannes van Spaan, R. van Bk. Spui18 (nt 1) Staal, G. J193 Stadhuis172 Stalpert v. d. Wiele, Pieter 66 Starck, Jan37 Staring, A. C. W. 83, 84, 95, 100, 107 (nt 1), 156 Stech, Prof. Dr. V. V. 20 (nt 1), 21, 22 (nt 1) van 178 52 (nt 2) 97 86 173 177 177 193 Stipriaan Luicius, Mr. J. M. 185 Straten, Adr. van der Strijen, Jacoba Elisabeth van 50, 86,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 235