ALPHABETISCH REGISTER 205 Biz. 67, 192 „Vooruit II”, U. 33 V. 95 84, 79 Johan van 74, 25, 191 126 180 69 189 183 175 178 45 79 186 174 172 109 185 93, 109 Bergsche 175 167 (nt 2) 99 75 40 179 186 57 langen Jonge Meisjes. Ned. 179 van 177 180 173 79 188 1 De Rentekas 178* Uuytwijck, Philips van Vaart, Fennigje van de Vakcursussen voor Werkloo- zen, Gemeentelijke Valkenhoff, P. van Veer, Mr. Anthony de 62, 66, Veldartillerie Velden, P. A. van de Vennootschap, Vereeniging behartiging be- Vereeniging bestrijding tandbederf, Ned. 183 94 99, 119, 143 Biz. Tentoonstelling, Maris .176 Tentoonstelling Gemeente- Archief „De Prinsessen v. Oranje en Den Haag voor heen en thans” Terkamp, H. Th. Theater, Capitol. Thiel, Roelandt van Thierry, J. 153 (nt 1), 156 Thorbecke Thorn Prikker, Eduard Tilburg, Heer van Tinne, Alexandrina Pieternella Frangoise Tollens, H. Tollius, H. Tongeren, mr. z Tournooiveld Tramlijn 20 Tresling, J. D. Tyman Diericxz Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken, Dames’ .180 Vereeniging, Haagsche afdee- lingen der Nationale Chr. Geheelonthouders .188 Vereeniging „Die Haghe” 182, 183, 188 Vereeniging, Nederl. Reis- 181 Vereeniging, Nieuwe 's-Gra- venhaagsche Ijs- .170 Vereeniging „De Princevlag" 191 Vereeniging „Prins Bernhard”, Oranje- Vereeniging „Quick”, Voet bal- 180, 190 Vereeniging Volkshuisvesting, Fransche 186 Vereeniging Woning- 187 Vereeniging van Vrijz. Her vormden Vereeniging „Ziekenhulp” Vereenigingen, Kon. Bond van Christelijke Zang- en Ora torium- 182 Verhoeff, Henrick 59, 66, 69, 70, 74, 76, Verkeer, Stopborden Vestdijk, S Veth, Cornelis Vinkeles, R Vinkesteyn, Dr. Vlieg, Carolus Vliegwei Daal en laan Voet, C. B. Voet, J. E. Vogel, Albert187 Vondel, portret van 86, 109 Voorhout 23, 24, 26, 27, 29, 32, 55, Vosmaer, uitgevers 153

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 236