Dr. W. Moll. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 209 het Jaarboek. Commissies. Kuffeler. De commissies samengesteld: Commissie voor de lezingen: F. C. van der Meer van Mr. J. C. baron Baud. J. W. Naudin ten Cate. waren het afgeloopen jaar als volgt Commissie voor de excursies: Commissie voor de uitgave van geschriften: Dr. H. E. van Gelder. Dr. E. Haslinghuis. Dr. H. Schneider. Dr. H. E. van Gelder. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel. F. C. van der Meer van Kuffeler. Het bestuur is thans samengesteld als volgt: Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter. Dr. E. J. Haslinghuis, Onder-Voorzitter. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel, 1ste Secretaris. F. C. van der Meer van Kuffeler, 2de Secretaris. J. W. Naudin ten Cate, Penningmeester. Mr. J. C. baron Baud. Dr. W. Moll, tevens Redacteur van Dr. H. Schneider. D. S. van Zuiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 240