JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 210 2958.26 Gelder GELDMIDDELEN. Rekening over 1936. Ontvangsten: Contributies Gemeente-subsidie Rente obligaties Excursie naar Amsterdam (overschot) Contributies 1937 1928.60 800.— 129.10 10.51 90.05 en rentezegels Stencilwerk andere vereenigingen 161.20 1025.18 1200.— 22.20 82.82 47.57 30.— 3.— 100.— 5.- 2676.97 Uitgaven: Lezingen Jaarboekje Bezoldiging protocolbewerking Onkosten Ziektewet Administratiekosten Drukwerk en Bijdragen aan Bewaarloon effecten Bijdrage in uitgave boek Dr. v. Diversen Geschriften. Het Jaarboek 1936, dat van grooteren omvang was als dat van de voorgaande jaren, verscheen in het begin van het jaar 1937. Een woord van lof mag op deze plaats niet achterwege blijven voor den redacteur, die als steeds, zoowel door inhoud als uiterlijke verzorging, het Jaarboek op peil weet te houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 241