NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 OCTOBER 1937. Beschermvrouw; Hare Majesteit de Koningin. Eerevoorzitter: Mr. S. J. R. de Monchy, Burgemeester van 's Gravenhage, Rutger Jan Schimmelpennincklaan 24. Eereleden: Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van, Korte Voorhout 7. Patijn, Mr. J. A. N., Lange Voorhout 38. Zillesen, Mr. H., Delistraat 37. Donateurs: Haren Noman, Mevrouw W. J. van, Riouwstraat 216. Staal, M. A., Frankenslag 63. Wassenaer, G. H. L. Baron van, Nassauplein 30. Bestuur: Schneider, Dr. H., Oostduinlaan 16, Voorzitter. Slothouwer, Prof. Dr. Ir. D. F., Lange Voorhout 30, Onder-Voor- zitter. Graswinckel, Jhr. Mr. D. P. M., Waalsdorperweg 221, 1ste Secre taris. Meer van Kuffeler, F. C. van der, Laan van Meerdervoort 133, 2de Secretaris. Naudin ten Cate, J. W., Floris Grijpstraat 9, Penningmeester. Moll, Dr. W., van Blankenburgstraat 68, Redacteur van het Jaarboek. Kerkwijk, H. W. van, Riouwstraat 135. Voorst tot Voorst, E. A. J. M. Baron van, Daendelsstraat 16. Zuiden, D. S. van, van Imhoffstraat 50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 245