NAAMLIJST DER LEDEN 223 Schauburg, W. Baron, Jan van Nassaustr. 96. Schauburg, Mr. W. C. Baron, Nassau Dillenbur- Telders, Mr. A. F., Koninginnegracht 48. Telders, Mejuffrouw G. C., van Imhoffstraat 22. Telders, Mr. W. A., Mauritskade 19. Tenhaeff, Dr. N. B., Helmstraat 12. Tets, Jhr. Mr. G. C. W. van, Groenhovenstraat 13. Scheurleer, B., Veenkade 41. Schilt, C. M., Persijnlaan 11, Wassenaar. Schimmelpenninck van der Oije, W. Baron, Duivenvoorde, Voor schoten. Schlingemann, Mr. C. W., Scheveningscheweg 10. Scholtens, Mr. Dr. A. L., Madoerastraat 20. Schoonenbeek, Dr. H. P., 125 Avenue de Broqueville 5de étage, Brussel W.S.L. Sicco Smit, G. S., Heerengracht 19a. Sickinghe, Jhr. A. G., Nassau-Dillenburgstr. 3. Sikkel, Dr. A., Groot Hertoginnelaan 13. Sigal Jr., M. C., Schiedamscheweg 119, Vlaardingen. Singels, K„ Adelheidstraat 207. Six, Jhr. C. J. G., Laan Copes van Cattenburch 44. Six, Jhr. E. W. C., Rozenhof 24, Dordrecht. Six, Jhr. Mr. O. E. W., Bankaplein 5. Six, Jhr. Mr. W. C., Parkstraat 38. Slotemaker, Dr. A. W., Ruychrocklaan 90. Sluyterman van Loo, W„ Raamweg 12. Smeth, Mr. F. F. Baron de, Jan van Nassaustraat 34. Smidt, Mr. H. J., Celebesstraat 43. Smit, Dr. H. J., Nassau Dillenburgstraat 35. Snouckaert van Snouckaert van straat 16. Sociëteit, Nieuwe of Litteraire, Plein 24. Son, H. J. A. van, Riouwstraat 4. Spaargaren, Mr. M. J. N., 2de van den Boschstraat 18. Spronsen, G. J. van, Fultonstraat 179. Staal van Piershil, Jhr. Mr. O. D. van der, Heerengracht 23. Steeden, J. W. C. van, Prinsevinkenpark 2. Steenhuis, Dr. J. F„ Kleverparkstraat 16, Haarlem. Steenkamp, J. C. P. W. A., van Diepenburchstraat 21. Stokvis, L., Stadhouderslaan 132. Stoop, Jhr. Mr. H. J. H., Nassaulaan 15. Storm de Grave, A. P. M. A., Avenue du Congo 2, Brussel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 254