NAAMLIJST DER LEDEN 224 Wall, J. F. R. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, Mr. E. Slochteren. Thurkow, Ir. C. Th. F., Plein 1813 No. 1. Tilanus, H. W., Statenlaan 125. Togt, F. A. W. van der, Albertinestraat 2. Toll, J. van, Willemstraat 47. Trip, Jhr. H., Nassau Zuilensteinstraat 6. Tromp, J. G., Emmastraat 19. Tromp, Ir. J. K., van Aerssenstraat 72. Trouw, Ds. A., Waalsdorperweg 22. Tuyn, J. M. van der, Oosteinde 60, Voorburg. Twaalfhoven, W\ A., Daendelsstraat 14. Valken, C. W., Roodborstlaan 15. Vassy, Mejuffrouw A. de, Surinamestraat 8. Verbeek, R. E., Wassenaarscheweg 9. Verbroek, Mr. J. D., Daendelsstraat 23. Verburg, N., Parsifallaan 19. Versteegh, Mr. F. G. A., Laan van Meerdervoort 62. Veth, G., Parkweg la. Visser van IJzendoorn, Mr. A. F., Wassenaarscheweg 8. Vissering, Mejuffrouw C. M., Anna Paulownastraat 115. Vlis, Ir. Ch. C. van der, Bildtschestraat 89, Leeuwarden. Vogel, J. F. de, Buitenrustweg 3. Vollgraff, Mejuffrouw S. Ph., Laan van Meerdervoort 5. Völlmar, Mr. Dr. H. F. A., Nieuwe Uitleg 17. Volz, A. W., Andries Bickerweg 2. Voorhoeve, J. H. C., Ruychrocklaan 86. Vos, Th. A., Voorstraat 51, Delft. Vrind Jr., W. de, Nieuwe Uitleg 9. van de, Laan van Meerdervoort 141. Wassenaer van Catwyck, Mr. O. J. E. Baron van, Koningskade 16. Weicker, Mejuffrouw C. J., IJselkade 22, Kampen. Welie, Antoon van, Wilhelminastraat 2c. Wessels, H. F., Roodborstlaan 5. Wierts, J. P. J„ Wilhelminastraat 18. Willems, Mr. J. H., Laan van Meerdervoort 441. Willeumier, J. P., Weissenbruchstraat 60. Wortman, Dr. Ir. H., Bilitonstraat 31. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 255