NAAMLIJST DER LEDEN 225 IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Correspondeerende Leden: Wijers, P., Sumatrastraat 237. Wijs, H. L. de, Ruychrocklaan 70. Bondam, Mr. A. C„ Evertsenlaan 9, Velp. Brugmans, Prof. Dr. H„ Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Regt, W. M. C„ Oudshoorn. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C., Pieter Bothstraat 20. Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., van Meerkerkestraat 14. Zwanenberg, S. van, Stadhouderslaan 128.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 256