DE ZEGELS VAN 'S-GRAVENHAGE 14 van het Gemeentemuseum noemt het stempel, maar het schijnt thans niet meer aanwezig te zijn. Zoodat wij ons kunnen beperken tot de 17 Haagsche zegels, die tusschen 1307 en 1813 voorkomen. Moge op den duur nog meer over deze zegels bekend worden en laat ons hopen, dat de verschijning van den Haagschen ooievaar in November 1585 eenmaal afdoende verklaard zal kunnen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 29