HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 25 's-Gravenhage, 1458^—1561, bewerkt door van de vereeniging „Die Haghe”, 4) De Hofboeken van Drs. N. J. Pabon, in opdracht 's-Gravenhage, 1937. 2) Dra. E. H. Korvezee, Lijsten van de leden van en van de hooge ambtenaren bij het Hof, in: A. S. de Blécourt en E. M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland van den secretaris Jan Rosa, 1929. 3) Dr. H. E. van Gelder, De broederschap der schutterij van St. Joris te 's-Gravenhage, in: Jaarboek van „Die Haghe”, 1916. 4) De Hofboeken enz. t.a.p. Vereeniging1). In het oudste Hofboek nu, te weten den legger van 1458 tot omstreeks 1490, vinden we ver meld, dat in de huizen, grenzende aan het oude Hof van Wassenaer, thans het Departement van Financiën, in 1458 zekere Jan van der Mye woonde. In 1466 behoorde het eene huis aan Tyman van der Mye, het andere was reeds in 1461 aan dezen Tyman gekomen „bij overgifte van sijn moeder”. Van het geslacht Van der Mye is ons weinig bekend; het moet ongetwijfeld van eenig aanzien zijn geweest. Bekend is zekere Jan van der Mye, knaap, rentmeester van Noordholland, die van 1434 tot en met 1444 als raad van het Hof van Holland voorkomt2). Het is mogelijk, dat deze Jan identiek is met den be woner van het huis in 1458. Voorts weten wij, dat Tyman van der Mye in 1454 lid was van de schutterij van St. Joris, welke op het Tournooiveld zijn doelen had; tot deze schutterij be hoorden lieden van een zekere „standing”3). In latere jaren heeft Tyman van der Mye zich ont daan van zijn bezittingen en zien wij, dat in de beide huizen woonden zekere Anthonis Michiels zoon en Lambrecht Gijsbrechts zoon, van wie wij geen bijzonder heden weten mede te deelen, alsmede Gerryt Potter4), Wij troffen aan Gerrit Potter, die in 1459 na den dood van zijn vader Gerrit Potter van der Loo beleend werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 45