A F ‘SO f 'ZÉ JU ■4 ■■’v [fc. Af b. 2. Fragment van een vroeg-17de eeuwsche teekening van de huizen van Grenier (1.), Hanneman (m.) en het oude Hof van Wassenaer (r.) Gemeen te-Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 49