J 'tW.' 2^4 W' Afb. 4. Fragment van een teekening uit de tweede helft der 17deeeuw. De hoek Voorhout-Kneuterdijk, gezien van af het Voorhout, Gemeente-Archief. ZS** LD-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 67