HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 45 kun- belang ontbloot; van het geslacht van Wassenaer, geboren, op de plek Splinter zou en in de eetzaal van A. R. A., Archief S.S., acte van 16 November 1547. 2) A. Ter Meer Derval, Namen van eigenaars van huizen met de huisnamen in het Spaansche tijdvak enz., in Jaarboek van „Die Haqhe”, 1934, blz. 119. 3) S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, kol. 1040. 4) A. R. A., Archief S.S., acten van 17 en 19 Mei 1607. Wassenaer geparenteerd van zijn huis en 1 Randenrode genaamd van Doch laat ons niet afdwalen meer in den hof nen kijken 1 In 1577 bezaten de erfgenamen van den heer van Oosterwijk het huis2). Als zoodanig moeten worden aangemerkt Ottelina van Hargen, Splinters dochter, en haar man Huybert van Malsen, die van de aarts hertogin Isabella Clara Eugenia de heerlijkheid Tilburg had gekocht3). Deze heer van Tilburg verkocht in 1607 het zoogenaamde „Huis van den heer van Oosterwijk” aan Margriete Hooftmans, weduwe van jonker Nicolaas van der Aa, kapitein van de Garde, die voor Sluis ge sneuveld was 4). Het huis bestond toen, blijkens de om schrijving in den koopbrief, uit drie gedeelten en strekte zich uit van het Voorhout tot dicht aan het Noordeinde. De bewoners dezer drie gedeelten waren toen de koop ster, de heer van Obdam en zekere Guillaume le Ducq. Deze laatste mededeeling is niet van er blijkt uit, dat reeds toen een lid Van Wassenaer-Obdam, en wel Jacob heer van Obdam, die in 1574 was woonde, waar een zijner nakomelingen het trotsche paleis zou bouwen, na eerst een aantal aangrenzende huizen en perceelen land te hebben aangekocht. De vermelding waard is voorts nog, dat deze Jacob van l was aan de nieuwe eigenares wel door zijn huwelijk met Anna van der Aa. van de verdere lotgeval-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 68