HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 46 van de Heulstraat, dat ver- Randenrode genaamd van bovengenoemde Margriet x) Ibidem, acte van 28 Maart 1629. 2) W. P. van Stockum, 's-Gravenhage in den loop der tijden, 1889, zegt dat Van Wassenaer dit huis in 1701 in bezit kreeg. Waar aan hij dezen datum ontleent is mij niet bekend. len van het huis op den hoek erfde op jonker Gerard van der Aa, zoon van Nicolaas en van Eychelberg genaamd Hooftmans, in 1627 gehuwd met jonkvrouwe Theodora van Wassenaer. Gerard van Randenrode was heer van Zevender (bij Schoonhoven), Zuidwijk en Steenwinkel, baljuw en dijkgraaf van Delf land, en overleed in 1632 waarna zijn weduwe met jonker Gerard van Arnhem tot Harsselo hertrouwde. Gerard van Randenrode kreeg in 1629 bij octrooi van de Hollandsche Rekenkamer toestemming om een sta ketsel te mogen plaatsen rond zijn huis x). Het staketsel zou 4 a 3 voet uit den muur komen te staan, en was in de Heulstraat 50 voeten lang, waardoor we dus de breedte of liever de diepte van het huis leeren kennen. In 1650 kocht Emilie van Wassenaer-Obdam, zuster van den admiraal, voor 20000 guldens van het sterfhuis van Gerrit van Randenrode gezegd van der Aa, het huis met erf op den hoek van de Heulstraat. Zij was in het zelfde jaar, kort na den koop, gehuwd met Johan van Merode, heer van Rummen, baljuw van Kennemerland. beschreven in de Ridderschap van Holland, kolonel, die in 1661 als ambassadeur naar Spanje ging. Man en vrouw overleden beiden in het jaar 1666, een jaar nadat de admiraal was gesneuveld, waardoor het huis vererfde op diens zoon Jacob graaf van Wassenaer, die hierdoor een groot gedeelte der huizen in den hoek Voorhout- Kneuterdijk in handen had gekregen2).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 69