INHOUD. Bladz. 1 15 23 58 170 208 214 171 177 195 Jaarverslag 1936 Naamlijst van de leden der Vereeniging „die Haghe” op 1 October 1937 De zegels van ’s-Gravenhage door Dr. W. Moll, met zeventien afbeeldingen Adriaen de Vries, „Hagiensis Batavus” door Dr. H. E, van Gelder, met vier afbeeldingen Het Paleis aan den Kneuterdijk door Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel, met zes afbeeldingen Schutterij en Magistraat in 1672 door Dr. H. E. van Gelder, met een afbeelding Het Haagsche Dichtgenootschap „Kunstiefde spaart geen vlijt” 1772-1818 door H. A. Höweler, met vijf afbeeldingen Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1936 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1936 verschenen voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Kroniek over 1936 Alphabetisch register van de Vereeniging „die Haghe” over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 7