HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 53 den Koning Willem II bracht in de Gothische zaal een wereldvermaarde verzameling schilderijen bijeen, die na Zijn overlijden werd verkocht en over Europa werd ver spreid. Met dit overlijden in 1849 kwam ook aan de glorie van het paleis een einde, want Koningin Anna Paulowna wenschte er niet langer te wonen en vestigde zich in het paleis Buitenrust aan het begin van Scheveningschen weg. De Gothische galerij aan het Noordeinde, die vrij spoe dig bouwvallig was geworden, werd in 1879 afgebroken; eveneens werden toen de dienstgebouwen in de Heul- straat bij den hoek van het Noordeinde gesloopt en op de plaats verrees de Wilhelminagalerij, genoemd naar de in 1880 geboren Prinses Wilhelmina. Deze galerij behoort thans alweer tot het verleden en heeft plaats gemaakt voor het gebouw van de Nederlandsche Bank. Toen de Kroonprins, de oudste zoon van Z.M. Koning Willem III, in 1857 meerderjarig was geworden, betrok Hij een gedeelte van het paleis en in die jaren zijn er nog wel eens groote feesten gehouden. Doch na Zijn overlijden in 1879 stond het paleis weder verlaten en tenslotte verkocht Z.M. Koning Willem III in 1882 het met de gebouwen in het Noordeinde en de tuinen voor 500.000 guldens aan de Gemeente ’s-Gravenhage. Van dezen verkoop was de Gothische zaal uitgezonderd; de Gothische poort achter het standbeeld, die nog was blijven staan, werd in 1883 gesloopt. Kort na den verkoop, en wel in hetzelfde jaar 1882 nog, kocht Kroonprins Alexander uit eigen vermogen het paleis zonder de tuinen en bijgebouwen terug voor de som van 227.000 guldens. Na Zijn overlijden in 1884 ging het huis bij vererving over aan den Koning, die het nu als privé-bezitting terugkreeg en van wien het vererfde op H.M. de Koningin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 78