HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 57 Oorspronkelijk in het Archief van de Algemeene Staatssecretaire, Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. huyse toebehoirt ende aertvast ende nagelvast is mitgaders alle ramen totten selven huyse ende veynsteren behoirende. Item noch ist voirwairde, dat den voirsz. Jan van Barry den voirsz. Karei ende Pieter van alle tguent dat voirsz. is stellen sal goede ende souffisante zekerheyt ende borge dair de selve Karel ende Pieter mede te vreden zijn ende angehouden zullen wesen. Alle dinck zonder arch offte list. In kennisse der wairheyt soe hebben die voirsz. Jan van Barry, Karel Grenier, procureur, ende Pieter Hanneman elckx huer namen ende handteyckens hier onder gescreven upten elfften dach in Junio anno vyffthienhondert, dair Pieter Plumeon ende Tyman Diericxz., zwager van den voirsz. Jan van Barry, mede by waeren ende ter bede van den voirsz. per soenen elckx hoer handteyckens hieronder gescreven upten dach ende int jair als boven. Ende is te weten, dat hierboven verclairt staet aengaende die steenen poirte dair noch aen gebreeckt te be- tailen vyfftich ponden van XL grooten tpont, die selve somme van vijfftich ponden zullen betaelt werden by den voirn. Karei ende Pieter onvermindert die somme van seventhyenhondert pont hier boven verclairt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 82