SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 66 d. Hoeck Nieuw Banchem Marcus Pieter van Pieter Stalpert Mr. Jacob van Baljuw: Paffenrode Mr. Johan van Burgemeesters: van der Houve Ph. Doubleth, heer van Groenevelt Groeneveld v. d. Wiele Mr. Johan Rosa Willem Rottermont Pensionaris: der Houve Mr. Nicolaes v. Secretaris: Mr. Anthony de Veer Mr. Anthony de Veer x) 's-Gravenhage in Zeven Eeuwen, biz. 166. mede, dat de Prins „hadde gerecommandeert alle moge lijke middelen aen te wenden om de burgerij e soo ras doenlijck in ruste en stilte te brengen en door de Capi- teijnen versocht sijnde, dat de Heer out-burgemeester Pieterzoons mochte werden herstelt in zijn functie van Colonel van de Schutterije, is daerop, nadat de Heeren vroetschappen waren gescheijden, met eenpaericheijt van stemmen den voorsz. Heer Pietersoons gecommit- teert tot het voorsz. Colonelsampt en is hiervan aen den Heer Maes als in Dec. 1671 aengestelt tot Colonel ken- nisse gegeven”. Door deze laatste verandering werd de Colonel Maes verwijderd, die op 20 Augustus Verhoeff had willen af brengen van zijn moordplan, en tegen wien toen de schutter was uitgevallen: ,,dat die voor schelmen sprack niet veel beter was”, t) Stellen wij nu de afgezette en de nieuw ingestelde regeering tegenover elkaar, dan krijgen wij het volgende beeld: Oud Rudolf van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 91