Oud SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 67 Nieuw der Does Johan Maes x) Nieuwe Baljuw. 2) Nieuwe Burgemeester. 3) Nieuwe Burgemeester. 4j Nieuwe Schepen. Tresorier: Mr. Jacob van Heyman Beuckelaer Mr. Johan Dedel Capteyn W. Lesire Mr. Nicolaes Splinter Jan van der Maa Pieter Pots Dirck Philipsz de Crae voor Scheveningen Mr. Jacob van der Houve Mr. Johan Hailing Anth. Pietersoons Johan Maes Mr. Johan Rosa 3) Joh. van Huis Pieter Pots 4) Thomas de Ruyt Fr. van Sevenhuysen Mr. E. Graswinckel Govert Koomans Maurits van Kats Schepenen: Mr. Johan van Duynen Mr. Johan van Banchem 1 Willem Doncker Johan van der Hove Mr. Adriaen van Persijn Willem Rottermont2) Dirck Philipsz de Crae voor Scheveningen Vroetschappen: Capiteyn A. van Leeuwen Adr. v. d. Straten Zach, de Swart Adriaen Smout Roelandt van Thiel Vendrig Michiel de Bye Warn, van Bladen Philips de Milly Gerrit Robart Jan de Putter Bastiaen Middelbeeck Abr. van Wyngaerden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 92