MAGISTRAET DE RECHTE NOMMINATIE Op het verkiefen van de VAN s’GRAVENHAGE, By de Burgers voorgejlelt op den 3 September. 1672. d’HeerM.’ Splinter, m. d’ Scheepe van Scheve- lingh Conteleweert. d’ Heer Advocaet Fagel. d’ Capiteyn van Lecuvre. d’ Capiteyn Verftrate, Roelantvan Tiel, Advocaet Willem Dou- deyns d’ Vaendrager Warre- naert van Blade, d’ Hofmeefter d’ Vroom Gerrit Appeldoorn d’ Advocaet d’ Hartogh Jan d’ Putter. Robbart Appotekaris Ontfanger Houthuyn. TWgR- Jan van Baneken. Advocaet Houthuy H Tot Burgetneefteren. d’ Scheepe Vatt Scl' A. Pieterfon Outburge- meefter M.' Johan Roofa, d’ Heer DubbletHeere van Groenevelt d’ Advocaet van der Hoeck. d’ Heer M.r vander Does. deComijs Heyme van Beuckelaer Nicolaus Lokemans d’ Capiteyn Lefier d’ Capiteyn Smout Vliegend blaadje van 3 Sept. 1672. Gemeente-Archief bibl. S n 2. Tor Secretaris. Tot Vroetfchap. Tot Baillieu. Tot Pcnfionaris. Tot Thrcforicr. Tot Scheepenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 94