GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 111 1) Dit is het 2e huis 2) p. 128 fol. 71 vs. van den L. Vijverberg. p. 12 (1856) schrijft er over en geeft weer een ander huis aan. Hij schrijft: „Comme par un koopbrief, j’ai trouvé que le Comte Floris van Pallandt, Comte de Culemburch, Baron de Pallandt, Wittens et Werth avait acheté une maison de la familie de Kinschot au Vijver berg le 3 Decembre 1619 pour 27.000 florins, ayant a 1’est la maison de Benthuysen, a 1’ouest une dame Gertrude de Sijpensteijn, Veuve de Corneille Snels, il est presque certain que cette maison est occupée aujourdhui par la Douairière de la Bassecour Caan, qui des lors était déja separée de celle a Fest.” x) Het leek goed om het stuk van Van Sypesteyn in zijn geheel als bijlage I op te nemen. Bij de overdrachten zul len dan steeds de eigenaars der belendende perceelen ver meld worden, zoodat de vergissing der vorige schrijvers kan worden nagegaan. Een gezellige lectuur kon dit echter niet worden en daarom is, voor zoover mogelijk, iets verteld over de bewoners en hun gezinnen, waardoor het geheel, hoop ik, verlevendigd wordt. De verhalen, gevonden in verschillende geschriften, zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen. Geboorte- en sterfdata zijn vermeld, evenals de betrekkingen, die de eigenaars bekleed hebben, waaruit te zien is hoeveel aanzienlijke personen daar gewoond hebben. De bronnen om de vroegste eigenaren der huizen vast te stellen zijn de vier Hofboeken uit de jaren 1458— 1490, 1466, 1512 en 1561, die bewaard zijn in het Algemeen Rijksarchief en die de Vereeniging „Die Haghe” heeft laten overschrijven, drukken en uitgeven. Voor de eigenaars van huis 11 worden genoemd: In 1458 2) „Jan Grenier deurgaens anno XIVCLXXV

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 130