GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 116 Vlaerdingen Slingelandt, Heer J) Rekening van den Vendumeester Nicolaes van Wouw, p. 25. 2) Ook deze belending heeft tot de verwarring bijgedragen. Zij kan onmogelijk juist zijn. Pieter van Leyden van Leeuwen, Heer van enz., die 3 April 1736 overleed. 17 Juli 1736 wordt „ten sterfhuyse van den Heer van Vlaerdingen”, verkocht aan meubilaire goederen voor 5065,18, aan juweelen 3288,19 en op 23 Juli aan goud 20.10, en aan paerden 523 i). Waarschijnlijk is toen ook het huis publiek verkocht. 1 Mei 1739 verkoopt Jan Gevaerts, Gedeputeerde wegens de stad Dordrecht ter vergadering van de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, aan Govert van Slingelandt, Heere van de Lindt, Ontfanger Generael over de Provintie van Holland en West Vriesland, „een huys en erff met stal en coetshuys daer agter”. Belent O. Manuel de Suasso, W. de erfgen. van den Heer van Vlaerdingen 2). Voor 3800. Mr. Johan Gevaerts, Secretaris van de Vierschaer van Zuid-Holland, Lid van den Oud-raad te Dordrecht, Raad in de Vroedschap en Burgemeester, was 4 April 1694 te Briele geboren en huwde voor de tweede maal te 's-Gravenhage op 12 October 1732 met Susanna Catha rina Sluysken. Mr. Govert van Slingelandt, Heer van de Lindt en West-IJsselmonde, geboren te 's-Gravenhage 28 Juni 1694, was Drossaard der Stad en Baronnije van Breda, Pensionaris van Dordrecht en Ontvanger Generaal van Holland en West-Friesland. Hij trouwt le 20 November 1719 te ’s-Gravenhage met Ernestina Geertruy de Be- veren en 2e te Sloterdijk 9 Februari 1724 met Agatha Huydecoper, wed. van Mr. Gillis Sautijn en overleed te Aken 2 Nov. 1767.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 135