GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 120 Brabant in den lande Holland, Zeeland Arnoldina van Beaumont, wed. van Roelant landt en Schouw. Johan Diederick van Slingelandt, Rijksbaron van Slingelandt, geboren te ’s-Gravenhage 7 Januari 1703, Heer van Crabbenhof, Raadsheer in den Souvereinen Raad van Brabant in den lande van Overmaze, later van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, ge huwd te Gouda 26 Mei 1708 met Petronella van der Burch, was mede een kleinzoon van voorn. Govert van Slingelandt, Pensionaris van Dordrecht en Arnoldina van Beaumont Mr. Hendrik des H. Rijksbaron van Slingelandt, ge boren te Dordrecht 17 September 1702, Welgeboren man van Zuid Hollandt, Schepen en Burgemeester van 's-Gravenhage, gehuwd te Delft 25 Juli 1730 met Maria Catharina van der Burch, was ook een kleinzoon van voorn. Govert van Slingelandt, Pensionaris van Dor drecht, en van Christina van Beveren 2). Aan te nemen valt, dat het rijke bezit aan schilde rijen van den gemeenschappelijken grootvader stamde. In 1825 verkoopt F. van der Goes het overige deel van zijn huis, en volgens het Bevolkingsregister van 1830 wordt het dan bewoond door Frans Beelaerts van Blok land, oud 54 jaar, geb. te Dordrecht, Raadsheer, gehuwd met Agatha Maria van Vredenburch, oud 51 jaar, geb. te Delft. Zij hadden geen kinderen, hielden 3 dienstboden en een man en vrouw als huisbewaarders. In 1845 wordt als bewoner opgegeven Johan Willem van Vredenburch, geb. te Delft 6 Augustus 1782 en ge huwd met Maria Adriana van der Pot, geb. te Rotterdam 23 Juni 1795. Zij hadden 6 kinderen en 5 dienstboden. In het Bevolkingsregister 1849/’59 wordt als bewoon- B De Wapen Heraut 1900, p. 192. 2) Algem. Nederl. Familieblad 1883 No. 17.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 140